رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد

کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی برکنار شد و اکبر کمیجانی قائم‌مقام رییس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد

کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد

عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی برکنار شد و اکبر کمیجانی قائم‌مقام رییس بانک مرکزی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد