رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اهدای دومین محموله داروهای بیماری‌های خاص از سوی قطر به ایران

اهدای دومین محموله داروهای بیماری‌های خاص از سوی قطر به ایران سفیر ایران در دوحه: دومین محموله داروهای بیماری‌های خاص، اهدایی دولت قطر وارد کشورمان شد. تحریم‌های دارویی ترامپ آسیب‌های فراوانی به بیماران کشورمان وارد کرده است.

اهدای دومین محموله داروهای بیماری‌های خاص از سوی قطر به ایران

سفیر ایران در دوحه: دومین محموله داروهای بیماری‌های خاص، اهدایی دولت قطر وارد کشورمان شد. تحریم‌های دارویی ترامپ آسیب‌های فراوانی به بیماران کشورمان وارد کرده است.