رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع در جزیره کیش ممنوع شد

تجمع در جزیره کیش ممنوع شد محمدرضا رضانیا سخنگوی شورای سلامت کیش: باتوجه به تغییر وضعیت رنگ بندی این جزیره از نارنجی به قرمز تجمع مختلف تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. محدویت فعالیت های گروه شغلی ۲ تا چهار در این جزیره اعمال می شود و در این راستا برگزاری تجمعات ممنوع است.

تجمع در جزیره کیش ممنوع شد

محمدرضا رضانیا سخنگوی شورای سلامت کیش:

باتوجه به تغییر وضعیت رنگ بندی این جزیره از نارنجی به قرمز تجمع مختلف تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

محدویت فعالیت های گروه شغلی ۲ تا چهار در این جزیره اعمال می شود و در این راستا برگزاری تجمعات ممنوع است.