رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سامانه اظهار ارز مسافری راه اندازی شد

سامانه اظهار ارز مسافری راه اندازی شد مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره): سامانه اظهار ارز همراه مسافری در فرودگاه امام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشارکت مرکز مبارزه با جرایم سازمان گمرک ایران راه اندازی شد.

سامانه اظهار ارز مسافری راه اندازی شد

مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره): سامانه اظهار ارز همراه مسافری در فرودگاه امام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشارکت مرکز مبارزه با جرایم سازمان گمرک ایران راه اندازی شد.