رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏پاسخ عراقچی به رابرت مالی:ترامپ رفته است، اما تحریم های غیرقانونی و جنایت بار او همچنان برقرارند.

‏پاسخ عراقچی به رابرت مالی:ترامپ رفته است، اما تحریم های غیرقانونی و جنایت بار او همچنان برقرارند. نیازی به اشک تمساح نیست وقتی که تلاش‌های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به ٨٢ میلیون ایرانی ادامه دارد. تروریسم اقتصادی، آن هم در بحبوحه بیماری کرونا، جنایت علیه بشریت است.

‏پاسخ عراقچی به رابرت مالی:ترامپ رفته است، اما تحریم های غیرقانونی و جنایت بار او همچنان برقرارند.

نیازی به اشک تمساح نیست وقتی که تلاش‌های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به ٨٢ میلیون ایرانی ادامه دارد.

تروریسم اقتصادی، آن هم در بحبوحه بیماری کرونا، جنایت علیه بشریت است.