رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمایت سران گروه هفت از احیای برجام

حمایت سران گروه هفت از احیای برجام سران هفت کشور صنعتی جهان روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ پایانی، از مذاکرات وین در راستای احیای برجام حمایت کردند.

حمایت سران گروه هفت از احیای برجام

سران هفت کشور صنعتی جهان روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ پایانی، از مذاکرات وین در راستای احیای برجام حمایت کردند.