رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: واکسن پاستور فردا مجوز مصرف اضطراری می‌گیرد

وزیر بهداشت: واکسن پاستور فردا مجوز مصرف اضطراری می‌گیرد نمکی: سه‌شنبه «واکسن پاستور» مجوز مصرف اضطراری خواهد گرفت، بررسی‌ها نشان داده واکسن پاستور ۶۲ درصد قدرت اثرگذاری خواهد داشت که ۶ برابر اثرگذاری واکسن آسترازنیکا است.

وزیر بهداشت: واکسن پاستور فردا مجوز مصرف اضطراری می‌گیرد

نمکی: سه‌شنبه «واکسن پاستور» مجوز مصرف اضطراری خواهد گرفت، بررسی‌ها نشان داده واکسن پاستور ۶۲ درصد قدرت اثرگذاری خواهد داشت که ۶ برابر اثرگذاری واکسن آسترازنیکا است.