رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است

برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری: شکی نیست برگ سبزی که از سوی نیروی انتظامی صادر میشود سند مالکیت خودرو و قطعا سند رسمی است. در خصوص اینکه آیا بعد از صدور برگ سبز الزامی برای رفتن به دفاتر اسناد رسمی هست، بعد از انجام تحقیقات نتیجه اعلام می‌شود.

برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است

مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری:

شکی نیست برگ سبزی که از سوی نیروی انتظامی صادر میشود سند مالکیت خودرو و قطعا سند رسمی است.

در خصوص اینکه آیا بعد از صدور برگ سبز الزامی برای رفتن به دفاتر اسناد رسمی هست، بعد از انجام تحقیقات نتیجه اعلام می‌شود.