رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس قاتل جورج فلوید به ۲۲ و نیم سال زندان محکوم شد

پلیس قاتل جورج فلوید به ۲۲ و نیم سال زندان محکوم شد ‏درک شوین، مامور پلیسی که جورج فلوید را به قتل رساند به ۲۲ سال و نیم زندان محکوم شد ‏وی در اظهاراتی کوتاه به خانواده جورج فلوید تسلیت گفت، اما از اقدام خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی نکرد

پلیس قاتل جورج فلوید به ۲۲ و نیم سال زندان محکوم شد

‏درک شوین، مامور پلیسی که جورج فلوید را به قتل رساند به ۲۲ سال و نیم زندان محکوم شد

‏وی در اظهاراتی کوتاه به خانواده جورج فلوید تسلیت گفت، اما از اقدام خود ابراز پشیمانی و عذرخواهی نکرد