رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ سفارت ایران در بیروت به اظهارات سفیر آمریکا

پاسخ سفارت ایران در بیروت به اظهارات سفیر آمریکا سفارت ایران: ورود نفتکش‌های ایران به بیروت نیازمند تفاهم با سفیر آمریکا نیست. او نباید در امور برادرانه دو کشور و ملت ایران و لبنان دخالت کند. کمبود سوخت در این روزهای لبنان به مشکلی اساسی تبدیل شده و صف‌های طولانی در برابر پمپ‌بنزین‌ها تشکیل می‌شود.

پاسخ سفارت ایران در بیروت به اظهارات سفیر آمریکا

سفارت ایران: ورود نفتکش‌های ایران به بیروت نیازمند تفاهم با سفیر آمریکا نیست. او نباید در امور برادرانه دو کشور و ملت ایران و لبنان دخالت کند.

کمبود سوخت در این روزهای لبنان به مشکلی اساسی تبدیل شده و صف‌های طولانی در برابر پمپ‌بنزین‌ها تشکیل می‌شود.