رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رجیستر ساعت‌های هوشمند اجباری می‌شود

رجیستر ساعت‌های هوشمند اجباری می‌شود لطیفی، سخنگوی گمرک: موبایل‌واره‌ها دستگاه‌هایی هستند که قابلیت اتصال رادیویی دارند و سیمکارت روی آنها نصب می‌شود. رجیستر ساعت هوشمند از ۱۲ تیرماه اجباری می‌شود.

رجیستر ساعت‌های هوشمند اجباری می‌شود

لطیفی، سخنگوی گمرک:

موبایل‌واره‌ها دستگاه‌هایی هستند که قابلیت اتصال رادیویی دارند و سیمکارت روی آنها نصب می‌شود.

رجیستر ساعت هوشمند از ۱۲ تیرماه اجباری می‌شود.