رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ماند

اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ماند رییس فدراسیون فوتبال ایران از توافق مشترک با دارگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه همکاری و حضور قدرتمند در ادامه راه خبر داد.

اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ماند

رییس فدراسیون فوتبال ایران از توافق مشترک با دارگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه همکاری و حضور قدرتمند در ادامه راه خبر داد.