رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبرانقلاب: حرکت آقای رئیسی در دو سال اخیر در قوه قضائیه مصداق حرکت جهادی شبانه‌روزی بود

رهبرانقلاب: حرکت آقای رئیسی در دو سال اخیر در قوه قضائیه مصداق حرکت جهادی شبانه‌روزی بود در این مدت امید مردم به دستگاه قضا احیا شد رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه: لازم است یک خدا قوّتی به جناب آقای رئیسی عرض بکنیم. کارهای خوبی انجام گرفت در این قوه […]

رهبرانقلاب: حرکت آقای رئیسی در دو سال اخیر در قوه قضائیه مصداق حرکت جهادی شبانه‌روزی بود

در این مدت امید مردم به دستگاه قضا احیا شد

رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه:

لازم است یک خدا قوّتی به جناب آقای رئیسی عرض بکنیم.

کارهای خوبی انجام گرفت در این قوه و حرکت جناب آقای رئیسی در قوه‌ی قضائیه مصداق همان چیزی بود که ما همیشه تکرار میکنیم؛[یعنی]حرکت جهادی، حرکت جهادی؛ یعنی جدی، شبانه‌روزی، پرتلاش، پرانگیزه

آثار خوبی هم داشت و مهمترین اثر این حرکت همین بود که امید مردم به قوه‌ی قضائیه را زنده کرد، احیاء کرد، مردم را به قوه‌ی قضائیه خوش بین کرد.

ما شکایتهای مردم را از دستگاههای مختلف دریافت میکنیم، خیلی تفاوت هست بین آن قبل از این دو سال و اندی با بعد از این دو سال و اندی در نظرات مردم

این سرمایه‌ی اجتماعی است، این اعتماد مردم به دستگاههای فعال در جمهوری اسلامی یک سرمایه‌ی بزرگ اجتماعی است