رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه معیشتی تیر ۱۴۰۰، پنجشنبه واریز می‌شود

یارانه معیشتی تیر ۱۴۰۰، پنجشنبه واریز می‌شود طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بیستمین مرحله یارانه معیشتی مربوط به تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۱۰ تیر) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه معیشتی تیر ۱۴۰۰، پنجشنبه واریز می‌شود

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بیستمین مرحله یارانه معیشتی مربوط به تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۱۰ تیر) به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.