رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس راهور نظر کمیسیون عالی تصادفات درباره‌ی واژگونی اتوبوس خبرنگاران و سرباز‌معلمان را اعلام کرد

پلیس راهور نظر کمیسیون عالی تصادفات درباره‌ی واژگونی اتوبوس خبرنگاران و سرباز‌معلمان را اعلام کرد 🔸علت تامه حادثه اتوبوس در استان آذربایجان غربی: 🔹۱- بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقض ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین‌نامه راهور) 🔹۲- بی […]

پلیس راهور نظر کمیسیون عالی تصادفات درباره‌ی واژگونی اتوبوس خبرنگاران و سرباز‌معلمان را اعلام کرد

🔸علت تامه حادثه اتوبوس در استان آذربایجان غربی:
🔹۱- بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقض ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین‌نامه راهور)

🔹۲- بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک

🔸ب- علت تامه حادثه اتوبوس در استان یزد:
🔹۱- بی مبالاتی و عدم مهارت راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از بکارگیری وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر (نقض ماده ۵۴ و ۹۸ آیین نامه راهور)

🔹۲- بی مبالاتی مدیرعامل و مدیر فنی شرکت مسافربری ماهان سفر ایرانیان به علت صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی.

🔸بررسی‌ها، جزئیات و مستندات این حوادث به مقامات مسئول ارسال شده است.