رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واشنگتن: متعهد به بازگشت متقابل به برجام هستیم

واشنگتن: متعهد به بازگشت متقابل به برجام هستیم وزارت خارجه آمریکا: ما متعهد به بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای هستیم. رابرت مالی، نماینده امور ایران در وزارت خارجه، برای مشاوره در واشنگتن حضور دارد.

واشنگتن: متعهد به بازگشت متقابل به برجام هستیم

وزارت خارجه آمریکا:

ما متعهد به بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای هستیم.

رابرت مالی، نماینده امور ایران در وزارت خارجه، برای مشاوره در واشنگتن حضور دارد.