رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد

کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور: کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی بود که پس از برکناری وی، اداره امور را برعهده داشت.

کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد

واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور: کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی بود که پس از برکناری وی، اداره امور را برعهده داشت.