رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی

افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی پارسا، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعه مؤدیان همراه است، ساعت کاری ادارات امور مالیاتی از امروز تا ۱۵ تیر تا ساعت ۱۹ افزایش می یابد. مهلت مؤدیان مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیر است.

افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی

پارسا، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعه مؤدیان همراه است، ساعت کاری ادارات امور مالیاتی از امروز تا ۱۵ تیر تا ساعت ۱۹ افزایش می یابد.

مهلت مؤدیان مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۱۵ تیر است.