رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی کنسولگری‌های ایران،‌ پاکستان و ترکیه در بلخ

تعطیلی کنسولگری‌های ایران،‌ پاکستان و ترکیه در بلخ به دنبال بدتر شدن اوضاع امنیتی و سقوط چندین شهرستان در ولایت بلخ به دست طالبان، کنسولگری‌های ایران، ترکیه و پاکستان تعطیل شده است. به گزارش رسانه‌های افغانستان، کنسولگری‌های این ۳ کشور بخش صدور ویزا را تعطیل کرده و دیپلمات‌ها به کابل بازگشته‌اند.

تعطیلی کنسولگری‌های ایران،‌ پاکستان و ترکیه در بلخ

به دنبال بدتر شدن اوضاع امنیتی و سقوط چندین شهرستان در ولایت بلخ به دست طالبان، کنسولگری‌های ایران، ترکیه و پاکستان تعطیل شده است.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، کنسولگری‌های این ۳ کشور بخش صدور ویزا را تعطیل کرده و دیپلمات‌ها به کابل بازگشته‌اند.