رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادق زیباکلام: یادش بخیر قدر دوران انتخابات را ندانستیم!

صادق زیباکلام: یادش بخیر قدر دوران انتخابات را ندانستیم! نه کمبود آب داشتیم، نه قطعی برق، نه کسی برای واکسن کرونا به ارمنستان میرفت و نه نظام برای کاربران فضای مجازی خط و نشان می‌کشید!

صادق زیباکلام: یادش بخیر قدر دوران انتخابات را ندانستیم! نه کمبود آب داشتیم، نه قطعی برق، نه کسی برای واکسن کرونا به ارمنستان میرفت و نه نظام برای کاربران فضای مجازی خط و نشان می‌کشید!