رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخصیص هزار ميليارد ريال از سوی نوبخت براي ایجاد دو بيمارستان صحرايي تنفسي براي مقابله با كرونا

تخصیص هزار ميليارد ريال از سوی نوبخت براي ایجاد دو بيمارستان صحرايي تنفسي براي مقابله با كرونا محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در ابلاغيه‌اي خطاب به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،‌ درماني زاهدان، هزار میلیارد ریال از محل منابع يك ميليارد يورويي صندوق توسعه ملي برای مقابله با کرونا با رعايت […]

تخصیص هزار ميليارد ريال از سوی نوبخت براي ایجاد دو بيمارستان صحرايي تنفسي براي مقابله با كرونا

محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در ابلاغيه‌اي خطاب به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،‌ درماني زاهدان، هزار میلیارد ریال از محل منابع يك ميليارد يورويي صندوق توسعه ملي برای مقابله با کرونا با رعايت قوانين و مقررات براي ايجاد دو بيمارستان صحرايي تنفسي تخصیص داد.

اعتبارات مذكور به صورت ساير منابع و در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با اين سازمان به مصرف خواهد رسيد. تخصيص اعتبار اين ابلاغيه به ميزان صد در صد تعيين و از محل حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور قابل پرداخت است.