رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت آتش سوزی انبار سازمان اموال تملیکی

علت آتش سوزی انبار سازمان اموال تملیکی جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران: این حادثه احتمالا به دلیل قطع و وصل شدن‌های مکرر برق و اتصالی سیم‌ها رخ داده است.

علت آتش سوزی انبار سازمان اموال تملیکی

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:

این حادثه احتمالا به دلیل قطع و وصل شدن‌های مکرر برق و اتصالی سیم‌ها رخ داده است.