رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماموریت ویژه رییس جمهور برای حل معضل قطع برق

ماموریت ویژه رییس جمهور برای حل معضل قطع برق/ روحانی: پیش از قطع برق به شکل ناگهانی اطلاع رسانی شود نارضایتی کمتری خواهیم داشت رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیده ها مدیریت […]

ماموریت ویژه رییس جمهور برای حل معضل قطع برق/ روحانی: پیش از قطع برق به شکل ناگهانی اطلاع رسانی شود نارضایتی کمتری خواهیم داشت

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیده ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه ریزی دقیق ، پیش بینی پذیری پدیده ها افزایش یابد.

وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه ها، می بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام نماید.

خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است ولی آنچه بیش از خاموشی ها می تواند آزار دهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.

اگر در این زمینه مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه ای مشکل را قابل تحمل تر خواهد کرد و درصورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاع رسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.