رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادارات دولتی پنج‌شنبه‌های مرداد تعطیل شدند

ادارات دولتی پنج‌شنبه‌های مرداد تعطیل شدند وزیر نیرو: برای حل مشکل قطعی برق، تا پایان مردادماه، پنج‌شنبه‌ها برای سازمان‌های دولتی مطابق با ترتیباتی تعطیل شد. درباره ساعت کار ادارات نیز به استانداران نیز اختیارات داده شده تا تصمیم بگیرند و اطلاع رسانی خواهد شد.

ادارات دولتی پنج‌شنبه‌های مرداد تعطیل شدند

وزیر نیرو:
برای حل مشکل قطعی برق، تا پایان مردادماه، پنج‌شنبه‌ها برای سازمان‌های دولتی مطابق با ترتیباتی تعطیل شد.

درباره ساعت کار ادارات نیز به استانداران نیز اختیارات داده شده تا تصمیم بگیرند و اطلاع رسانی خواهد شد.