رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان هواپیمایی کشور برکنار و سرپرست جدید منصوب شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور برکنار و سرپرست جدید منصوب شد. وزیر راه و شهرسازی کاپیتان تورج دهقانی زنگنه را که مرداد ۱۳۹۹ به سمت رئیس سازمان هواپیمایی کشور منصوب کرده بود، برکنار و سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشور برکنار و سرپرست جدید منصوب شد.

وزیر راه و شهرسازی کاپیتان تورج دهقانی زنگنه را که مرداد ۱۳۹۹ به سمت رئیس سازمان هواپیمایی کشور منصوب کرده بود، برکنار و سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.