رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا بيرانوند راهى بواويشتای پرتغال شد

علیرضا بيرانوند راهى بواويشتای پرتغال شد براساس توافق میان دو باشگاه آنتورپ بلژیک و بواویشتای پرتغال برای این انتقال یک میلیون و ۵٠٠ هزار یورو به باشگاه بلژیکی پرداخت خواهد شد و ٢٠ درصد از هزینه انتقال بیرانوند از باشگاه پرتغالی به هر باشگاه دیگری، باز هم سهم آنتورپ خواهد بود. قرارداد بیرانوند با باشگاه […]

علیرضا بيرانوند راهى بواويشتای پرتغال شد

براساس توافق میان دو باشگاه آنتورپ بلژیک و بواویشتای پرتغال برای این انتقال یک میلیون و ۵٠٠ هزار یورو به باشگاه بلژیکی پرداخت خواهد شد و ٢٠ درصد از هزینه انتقال بیرانوند از باشگاه پرتغالی به هر باشگاه دیگری، باز هم سهم آنتورپ خواهد بود.

قرارداد بیرانوند با باشگاه بواویشتا سه ساله و به ارزش یک میلیون و ٢٠٠ هزار یورو برآورد می‌شود.