رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: ۸۵ درصد افغانستان تحت کنترل ماست!

طالبان: ۸۵ درصد افغانستان تحت کنترل ماست! محمد نعیم نماینده رسمی دفتر سیاسی گروه طالبان مدعی شد: ۸۵ درصد خاک افغانستان در کنترل داریم /ایسنا

طالبان: ۸۵ درصد افغانستان تحت کنترل ماست!

محمد نعیم نماینده رسمی دفتر سیاسی گروه طالبان مدعی شد: ۸۵ درصد خاک افغانستان در کنترل داریم /ایسنا