رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیلمبرداری در شهرهای وضعیت قرمز ممنوع شد

فیلمبرداری در شهرهای وضعیت قرمز ممنوع شد روابط عمومی سازمان سینمایی: در شهرهایی که ستاد ملی کرونا قرمز اعلام کرده است، با توجه به ممنوعیت تجمع، تهیه کنندگان طرح های سینمایی و نمایش خانگی ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند.

فیلمبرداری در شهرهای وضعیت قرمز ممنوع شد

روابط عمومی سازمان سینمایی:

در شهرهایی که ستاد ملی کرونا قرمز اعلام کرده است، با توجه به ممنوعیت تجمع، تهیه کنندگان طرح های سینمایی و نمایش خانگی ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند.