رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت پول در قبض آب برای طرح‌های فاضلاب ممنوع

دریافت پول در قبض آب برای طرح‌های فاضلاب ممنوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی دریافت وجوه از شهروندان برای توسعه طرح‌های فاضلاب را غیرقانونی دانست. شورای نگهبان برای تأیید این قانون اعلام کرده است: چنانچه خلاف قانون باشد خلاف شرع است. حالا با توجه به اینکه خلاف شرع اعلام شده کلیه […]

دریافت پول در قبض آب برای طرح‌های فاضلاب ممنوع

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی دریافت وجوه از شهروندان برای توسعه طرح‌های فاضلاب را غیرقانونی دانست.

شورای نگهبان برای تأیید این قانون اعلام کرده است: چنانچه خلاف قانون باشد خلاف شرع است.

حالا با توجه به اینکه خلاف شرع اعلام شده کلیه وجوه باید به مردم مسترد شود.