رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: در هرمزگان گرفتار پیک جدیدی از کرونا هستیم

وزیر بهداشت: در هرمزگان گرفتار پیک جدیدی از کرونا هستیم وزیر بهداشت با بیان اینکه امروز در مجموعه هرمزگان گرفتار پیک جدیدی از ویروس کرونا هستیم، اقدامات انجام شده در جهت کنترل این بیماری را تشریح کرد و گفت: شاید خیلی ها ندانند که حدود دو ماه قبل اولین موارد ویروس موتاسیون یافته را در […]

وزیر بهداشت: در هرمزگان گرفتار پیک جدیدی از کرونا هستیم

وزیر بهداشت با بیان اینکه امروز در مجموعه هرمزگان گرفتار پیک جدیدی از ویروس کرونا هستیم، اقدامات انجام شده در جهت کنترل این بیماری را تشریح کرد و گفت: شاید خیلی ها ندانند که حدود دو ماه قبل اولین موارد ویروس موتاسیون یافته را در کوشکنار و عمانی مجموعه هرمزگان گزارش گرفتیم.