رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر هیئتی از رهبران طالبان به چین؛ پکن: طالبان تصویر مثبت ایجاد کنند

سفر هیئتی از رهبران طالبان به چین؛ پکن: طالبان تصویر مثبت ایجاد کنند وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه ۲۸ ژوئیه (شش مرداد) با هیئتی از مقامات بلندپایه طالبان دیدار کرد و همزمان در دهلی نو رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا به طالبان درباره ارتکاب جنایت علیه مردم افغانستان هشدار داد. عکسی که در وبسایت وزارت […]

سفر هیئتی از رهبران طالبان به چین؛ پکن: طالبان تصویر مثبت ایجاد کنند

وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه ۲۸ ژوئیه (شش مرداد) با هیئتی از مقامات بلندپایه طالبان دیدار کرد و همزمان در دهلی نو رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا به طالبان درباره ارتکاب جنایت علیه مردم افغانستان هشدار داد.

عکسی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده است، وانگ‌یی را نشان می‌دهد که با ملا عبدالغنی برادر، رهبر ارشد طالبان در شهر تیانجین در یک قاب تصویری قرار دارد.