رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش سوزی در پتروشیمی خارک

آتش سوزی در پتروشیمی خارک صداوسیما: تصاویر ارسالی نشان می‌دهد، از دقایقی پیش در قسمتی از پتروشیمی خارگ آتش سوزی رخ داده است. هنوز ابعاد این آتش سوزی و خسارات احتمالی مشخص نشده است.

آتش سوزی در پتروشیمی خارک

صداوسیما:
تصاویر ارسالی نشان می‌دهد، از دقایقی پیش در قسمتی از پتروشیمی خارگ آتش سوزی رخ داده است.

هنوز ابعاد این آتش سوزی و خسارات احتمالی مشخص نشده است.