رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگ‌بندی جدید کرونایی کشور/ ۳۵۹ شهرستان در وضعیت قرمز

رنگ‌بندی جدید کرونایی کشور/ ۳۵۹ شهرستان در وضعیت قرمز آخرین آمار رنگ‌بندی شهرستان‌ها: 🔹۳۵۹ شهرستان قرمز 🔹۵۹ شهرستان نارنجی 🔹۳۰ شهرستان زرد 🔹صفر شهرستان آبی

رنگ‌بندی جدید کرونایی کشور/ ۳۵۹ شهرستان در وضعیت قرمز

آخرین آمار رنگ‌بندی شهرستان‌ها:
🔹۳۵۹ شهرستان قرمز
🔹۵۹ شهرستان نارنجی
🔹۳۰ شهرستان زرد
🔹صفر شهرستان آبی