رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمایت سید عمار حکیم از حشد الشعبی و تاکید بر خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق

حمایت سید عمار حکیم از حشد الشعبی و تاکید بر خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق رهبر جریان حکمت ملی عراق در گردهمایی سالیانه آغاز ماه محرم: باید به مجادلات بر سر نهادهای امنیتی کشور و اتهام‌زنی به همه نیروهای وفادار در همه شاخه‌های نیروهای مسلح و از همه مهم‌تر حشد الشعبی پایان داد. وقت […]

حمایت سید عمار حکیم از حشد الشعبی و تاکید بر خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق

رهبر جریان حکمت ملی عراق در گردهمایی سالیانه آغاز ماه محرم: باید به مجادلات بر سر نهادهای امنیتی کشور و اتهام‌زنی به همه نیروهای وفادار در همه شاخه‌های نیروهای مسلح و از همه مهم‌تر حشد الشعبی پایان داد.
وقت آن رسیده که کشوری با حاکمیت ارضی کامل شویم که هیچ نیروی خارجی و از همه مهم‌تر نیروی نظامی آمریکایی در آن حضور نداشته باشد.