رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از روز دوشنبه تا شنبه هفته بعد تعطیل شد

از روز دوشنبه تا شنبه هفته بعد تعطیل شد بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از روز دوشنبه ۲۵ تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل اعلام شد.

از روز دوشنبه تا شنبه هفته بعد تعطیل شد

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از روز دوشنبه ۲۵ تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل اعلام شد.