رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان کل کشور تهدید به تعقیب قضایی بانک‌ها کرد

دادستان کل کشور تهدید به تعقیب قضایی بانک‌ها کرد عملیات ربا ممنوع حجت‌الاسلام منتظری با ارسال نامه‌ای به بانک‌های کشور ضمن هشدار در خصوص هرگونه عملیات منجر به بروز ربا در مؤسسات مالی، از تعقیب عاملان عملیات ربا در بانک‌ها خبر داد.

دادستان کل کشور تهدید به تعقیب قضایی بانک‌ها کرد

عملیات ربا ممنوع

حجت‌الاسلام منتظری با ارسال نامه‌ای به بانک‌های کشور ضمن هشدار در خصوص هرگونه عملیات منجر به بروز ربا در مؤسسات مالی، از تعقیب عاملان عملیات ربا در بانک‌ها خبر داد.