رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعمال جریمه یک میلیون تومانی خودرو‌ها

اعمال جریمه یک میلیون تومانی خودرو‌ها سرپرست پلیس راه مازندران: چنانچه خودرو‌های غیربومی در مناطق مختلف استان مشاهده شوند از سوی ماموران پلیس راه و دوربین‌های نظارتی یک میلیون تومان جریمه می‌شوند. ۱۳۴۳ خودرو در شبانه روز گذشته در جاده‌های استان اعمال قانون شدند و در همین مدت ۴۴۵۱ دستگاه خودرو به مبدا بازگردانده شدند.

اعمال جریمه یک میلیون تومانی خودرو‌ها

سرپرست پلیس راه مازندران:
چنانچه خودرو‌های غیربومی در مناطق مختلف استان مشاهده شوند از سوی ماموران پلیس راه و دوربین‌های نظارتی یک میلیون تومان جریمه می‌شوند.

۱۳۴۳ خودرو در شبانه روز گذشته در جاده‌های استان اعمال قانون شدند و در همین مدت ۴۴۵۱ دستگاه خودرو به مبدا بازگردانده شدند.