رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرفسور پرویز کردوانی درگذشت

پرفسور پرویز کردوانی درگذشت پرفسور پرویز کردوانی، دارنده نشان درجه یک دانش و چهره ماندگار که به پدر علم کویرشناسی ایران شهرت دارند، در سن ۹۰ سالگی دارفانی را وداع گفت.

پرفسور پرویز کردوانی درگذشت

پرفسور پرویز کردوانی، دارنده نشان درجه یک دانش و چهره ماندگار که به پدر علم کویرشناسی ایران شهرت دارند، در سن ۹۰ سالگی دارفانی را وداع گفت.