رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین کشتی حامل گازوئیل به زودی از ایران به مقصد لبنان حرکت می کند

اولین کشتی حامل گازوئیل به زودی از ایران به مقصد لبنان حرکت می کند سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه اولین کشتی حامل گازوئیل ظرف چند ساعت آتی از ایران به سمت لبنان حرکت خواهد کرد، افزود: پس از این کشتی، کشتی های دیگر یکی پس از دیگری خواهند آمد و موضوع فقط یک […]

اولین کشتی حامل گازوئیل به زودی از ایران به مقصد لبنان حرکت می کند

سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه اولین کشتی حامل گازوئیل ظرف چند ساعت آتی از ایران به سمت لبنان حرکت خواهد کرد، افزود: پس از این کشتی، کشتی های دیگر یکی پس از دیگری خواهند آمد و موضوع فقط یک کشتی نیست

نصرالله با اشاره به اینکه اولویت با گازوئیل است زیرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، خطاب به آمریکایی ها و اسرائیل ها گفت:این کشتی که چند ساعت دیگر حرکت خواهد کرد، از اولین لحظه به خاک ما تبدیل می شود. آنهایی که اتخاذ چنین تصمیمی را بر ما تحمیل کردند، همان کسانی هستند که جنگ اقتصادی را بر ما تحمیل کردند /شفقنا