رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود ۲۵ هزار دوز واکسن اسپوتنیک-وی به کشور

ورود ۲۵ هزار دوز واکسن اسپوتنیک-وی به کشور معاون فنی گمرک:۲۵ هزار دوز واکسن کرونا روسی (اسپوتنیک-وی) اهدایی کشور صربستان با حضور سفیر این کشور در فرودگاه امام خمینی ترخیص و تحویل مقامات وزارت بهداشت شد.

ورود ۲۵ هزار دوز واکسن اسپوتنیک-وی به کشور

معاون فنی گمرک:۲۵ هزار دوز واکسن کرونا روسی (اسپوتنیک-وی) اهدایی کشور صربستان با حضور سفیر این کشور در فرودگاه امام خمینی ترخیص و تحویل مقامات وزارت بهداشت شد.