رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رأی قطعی خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد

رأی قطعی خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد.

رأی قطعی خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد

رأی قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت‌تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد.

بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد.