رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: واردات واکسن توسط بخش خصوصی با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، تسهیل شود

رئیسی: واردات واکسن توسط بخش خصوصی با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، تسهیل شود رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: تامین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش برای توسعه زیرساختهای بهداشتی مدارس در اولویت قرار گیرد. زمینه سازی برای آموزش حضوری در کنار تداوم آموزشهای مجازی، در دستورکار وزارت آموزش و پرورش باشد […]

رئیسی: واردات واکسن توسط بخش خصوصی با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، تسهیل شود

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

تامین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش برای توسعه زیرساختهای بهداشتی مدارس در اولویت قرار گیرد.

زمینه سازی برای آموزش حضوری در کنار تداوم آموزشهای مجازی، در دستورکار وزارت آموزش و پرورش باشد

واردات واکسن توسط بخش خصوصی با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، تسهیل شود

موفقیت ۷۰ تا ۸۰ درصدی طرح جلوگیری و ممنوعیت از ترددها قابل توجه است.