رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حلالیت طلبی «نمکی» در روزهای پایانی دولت

حلالیت طلبی «نمکی» در روزهای پایانی دولت وزیر بهداشت: آنچه در توان داشتیم به میدان آوردیم و هماره در مرز هستی و مرگ شناور بودیم. حلالیت می‌‍طلبم از همگان اگر قصوری بود که در نیافتیم و اگر راهی را که باید نپیمودیم و مسیری را که نباید درنوردیدیم. برای وزیر آینده بهداشت توفیق در مدیریت […]

حلالیت طلبی «نمکی» در روزهای پایانی دولت

وزیر بهداشت:
آنچه در توان داشتیم به میدان آوردیم و هماره در مرز هستی و مرگ شناور بودیم.

حلالیت می‌‍طلبم از همگان اگر قصوری بود که در نیافتیم و اگر راهی را که باید نپیمودیم و مسیری را که نباید درنوردیدیم.

برای وزیر آینده بهداشت توفیق در مدیریت بهتر بیماری و از همه همکاران تقاضای همراهی و همدلی بیشتر با ایشان را دارم.