رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ مدیر‌کل در فارس به اتهامات مالی بازداشت شدند

۲ مدیر‌کل در فارس به اتهامات مالی بازداشت شدند رئیس کل دادگستری استان فارس: دو تن از مدیران کل مجموعه اجرایی استان با اتهامات مالی و به دستور مقام قضایی بازداشت شدند. متهمان در راستای وظایف شغلی خود و انجام امور حمایتی و پیمانکاری اقدام به اخذ مبالغ میلیونی در قالب رشوه کرده‌‌اند.

۲ مدیر‌کل در فارس به اتهامات مالی بازداشت شدند

رئیس کل دادگستری استان فارس:

دو تن از مدیران کل مجموعه اجرایی استان با اتهامات مالی و به دستور مقام قضایی بازداشت شدند.

متهمان در راستای وظایف شغلی خود و انجام امور حمایتی و پیمانکاری اقدام به اخذ مبالغ میلیونی در قالب رشوه کرده‌‌اند.