رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تسنیم: رئیس سازمان زندان‌ها باید استعفا کند!

تسنیم: رئیس سازمان زندان‌ها باید استعفا کند! خبرگزاری اصولگرای تسنيم با اشاره به انتشار تصاویر جنجالی از زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی نوشت: توضیح و عذرخواهی آقای رحیمی رییس سازمان زندانها قابل توجه و مناسب بود، اما با نظر می‌رسد این عذرخواهی کفایت نمی‌کند و رییس سازمان زندان‌ها دست‌کم به دلیل قصور خود باید استعفا […]

تسنیم: رئیس سازمان زندان‌ها باید استعفا کند!

خبرگزاری اصولگرای تسنيم با اشاره به انتشار تصاویر جنجالی از زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

توضیح و عذرخواهی آقای رحیمی رییس سازمان زندانها قابل توجه و مناسب بود، اما با نظر می‌رسد این عذرخواهی کفایت نمی‌کند و رییس سازمان زندان‌ها دست‌کم به دلیل قصور خود باید استعفا دهد.

مواردی مانند رفتارهای غیراسلامی با زندانیان و موضوعی مانند اختصاص یک سوییت با امکانات بسیار و رانت‌جویانه که گفته می‌شود برای آقای حسین فریدون است، دل‌های ایرانیان را آزرده و استعفا یا برکناری رییس سازمان زندانها و همچنین ایجاد اصلاحات جدی نهادی برای عدم تکرار این موارد جزو اقدامات ضروری این روزهاست

آقای اژه‌ای رییس قوه قضاییه در همین مدت اندک نیز نشان داده که به دنبال اقدامات اصلاحی جدی برای بهبود مسائل قضایی در کشور است و کارهای خوبی نیز از خود به نمایش گذاشته؛ او درباره همین ماجرا نیز دستور بررسی جدی داده است و به نظر می‌رسد پیگیری کنار رفتن رییس سازمان زندان‌ها می‌تواند در همین راستا اقدام درخوری تلقی شود