رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری انجام شود

رئیسی: برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری انجام شود رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: محورهای اقتصادی بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب باید به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود. محور اصلی در تصمیم گیری ها استفاده از ظرفیت های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و […]

رئیسی: برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری انجام شود

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: محورهای اقتصادی بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب باید به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.

محور اصلی در تصمیم گیری ها استفاده از ظرفیت های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.

توجه دقیق به اصل عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه های اجرایی ضروری است.

تیم اقتصادی هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.

درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام شود.