رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق‌های نجومی در شهرداری تبریز!

حقوق‌های نجومی در شهرداری تبریز! روح الله دهقان نژاد رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز در توئیتر نوشت: در شهرداری تبریز کارمندانی با حقوق هایی در حد دو میلیون تومان با مشکل زندگی می کنند، اما فقط چند معاون و مشاور در شهرداری دویست و پنجاه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. آیا […]

حقوق‌های نجومی در شهرداری تبریز!

روح الله دهقان نژاد رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز در توئیتر نوشت: در شهرداری تبریز کارمندانی با حقوق هایی در حد دو میلیون تومان با مشکل زندگی می کنند، اما فقط چند معاون و مشاور در شهرداری دویست و پنجاه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. آیا در مقابل حقوق های نجومی سکوت جایز است؟