رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد مسعود برای زمین گذاشتن سلاحش شرط گذاشت

احمد مسعود برای زمین گذاشتن سلاحش شرط گذاشت احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت افغان مستقر در ولایت پنجشیر گفت، در صورتی فعالیتش را متوقف و از سیاست کناره‌گیری می‌کند که طالبان دولت فراگیر تشکیل دهند و آزادی و برابری بین شهروندان را تضمین کنند.

احمد مسعود برای زمین گذاشتن سلاحش شرط گذاشت

احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت افغان مستقر در ولایت پنجشیر گفت، در صورتی فعالیتش را متوقف و از سیاست کناره‌گیری می‌کند که طالبان دولت فراگیر تشکیل دهند و آزادی و برابری بین شهروندان را تضمین کنند.