رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور/ نزدیک به ۱۱ درصد جمعیت کشور دو دُز واکسن را دریافت کردند

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور/ نزدیک به ۱۱ درصد جمعیت کشور دو دُز واکسن را دریافت کردند