رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت واکسن، شرط ورود دانشجویان به کلاس

کارت واکسن، شرط ورود دانشجویان به کلاس وزیر بهداشت: بازگشایی دانشگاه ها مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و البته شرط ورود دانشجویان به کلاس ها باید کارت واکسن باشد. عین اللهی: باید از روش ترکیبی برای بازگشایی دانشگاه ها استفاده شود، هیچ کلاسی نباید صرفا به صورت مجازی برگزار شود و […]

کارت واکسن، شرط ورود دانشجویان به کلاس

وزیر بهداشت:

بازگشایی دانشگاه ها مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و البته شرط ورود دانشجویان به کلاس ها باید کارت واکسن باشد.

عین اللهی: باید از روش ترکیبی برای بازگشایی دانشگاه ها استفاده شود، هیچ کلاسی نباید صرفا به صورت مجازی برگزار شود و متعاقبا خانواده مدافعان سلامت و خانواده های دانشگاهیان نیز باید واکسینه شوند.